Tư vấn dịch vụ
1900 2292

Tư vấn vật phẩm
1900 2292

CHUYỆN HÔN NHÂN TRÊN MỘT LÁ SỐ TỬ VI

Trên lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường hôn phối; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường phu quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu.
30.06.2018
Tags: