Tư vấn dịch vụ
1900 2292

Tư vấn vật phẩm
1900 2292

MẪU NGƯỜI P1

Sao Tử Vi được xem như chúa tể của các vì sao hay còn gọi là đế tinh. Vì vậy, Tử Vì cũng tựa như một vị Vua dưới thời phong kiến. Vua cũng có thể là minh quân, cũng có thể là hôn quân hoặc chỉ là Vua bù nhìn vô dụng. Bản chất của Tử vi cũng như vậy.
30.06.2018
Tags: