Tư vấn dịch vụ
1900 2292

Tư vấn vật phẩm
1900 2292

MẪU NGƯỜI P8

Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và có hai sao Tham Lang và Vũ Khúc tọa thủ đồng cung hoặc xung chiếu với nhau.
30.06.2018
Tags: