Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

MẪU NGƯỜI VĂN TINH ÁM CỦNG

Khoa Tử Vi Đẩu Số đã có từ hơn 4000 năm nay cho nên những ý niệm cũng như cách sắp xếp các sao đều đặt căn bản trên một xã hội phong kiến. Mỗi sao là một biểu tượng. Có sao biểu tượng cho một vị Vua như Tử Vi, có sao biểu tượng cho quan văn như bộ
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ
x