Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

CHỌN TẦNG CHUNG CƯ HỢP MỆNH CHO GIA CHỦ PHÁT LỘC

Do tồn tại mối quan hệ sinh khắc của Ngũ hành giữa bản mệnh, số tầng và sự ảnh hưởng của từ trường đối với cơ thể nên trong một tòa nhà hoặc trong cùng 1 căn nhà, nếu ở tại các tầng khác nhau thì hiệu ứng phong thủy cũng khác nhau.

Do tồn tại mối quan hệ sinh khắc của Ngũ hành giữa bản mệnh và số tầng và sự ảnh hưởng của từ trường đối với cơ thể nên trong một tòa nhà hoặc trong cùng 1 căn nhà, nếu ở tại các tầng khác nhau thì hiệu ứng phong thủy cũng khác nhau. Vậy phải chọn tầng nào phù hợp với mình?

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về các thuộc tính Ngũ hành của Thiên can và Địa chi:

Những người thuộc hành THỦY: Bính Tý, Đinh Sửu, Giáp Thân, Ất Dậu, Nhâm Thìn, Quý Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi.

Những người thuộc hành HỎA: Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Bính Thân, Đinh Dậu, Giáp Thìn, Ất Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi.

Những người thuộc hành MỘC: Mậu Thìn, Kỷ Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Canh Dần, Tân Mão, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tí, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu.

Những người thuộc hành KIM: Giáp Tý, Ất Sửu, Nhâm Thân, Quý Dậu, Canh Thìn, Tân Tị, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi.

Những người thuộc hành THỔ: Canh Ngọ, Tân Mùi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Bính Thìn, Đinh Tị.

 

Tiếp theo chúng ta nên tìm hiểu mối quan hệ giữa các tầng và ngũ hành: 

 

Tầng có số 1 và số 6 ở cuối thuộc phía Nam thuộc Thủy hợp với những người thuộc THỦY, Cho nên các tầng có số cuối là 1 và 6 hợp với những người mệnh Thủy như tầng 11, 21, 16, 26, 36…

Tầng có số 2 và số 7 ở cuối thuộc phía Nam thuộc Hỏa hợp với những người mệnh HỎA. Cho nên các tầng có số cuối 2 và 7 hợp với người mệnh Hỏa như tầng 12, 22, 32, 17, 27, 37…

Tầng có số 3 và số 8 ở cuối thuộc phía Đông thuộc Mộc hợp với những người mệnh MỘC. Cho nên các tầng có số cuối 3 và 8 hợp với người mệnh Hỏa như tầng 13, 23, 33, 18, 28, 38…

Tầng có số 4 và số 9 ở cuối thuộc phía Tây thuộc Kim hợp với những người mệnh KIM. Cho nên các tầng có số cuối 4 và  9 hợp với người mệnh Hỏa như tầng 14, 24, 34, 19, 29, 39…

Tầng có số 5 và số 10 ở cuối thuộc phía chính giữa thuộc Thổ hợp với những người mệnh THỔ. Cho nên các tầng có số cuối 5 và 10 hợp với người mệnh Hỏa như tầng 15, 20, 25, 30, 35, 40 …

 
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ
x