Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

NGHI LỄ CÚNG RẰM THÁNG 7

Đối với người Việt Nam, Rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan và là một trong những ngày Rằm lớn nhất năm. Các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng Rằm tháng 7 từ ngày 2/7 đến trước 12h đêm ngày 14/7 Âm lịch. Có rất nhiều gia đình cúng lễ trong khoảng thời gian này, nhưng không phải ai cũng hiểu cần chuẩn bị một mâm lễ như thế nào là đầy đủ và khấn như thế nào cho đúng? Dưới đây, Phong Thủy Tam Nguyên sẽ hướng dẫn bạn cách thờ cúng trong ngày rằm tháng 7 sao cho đúng đủ.

I. CHUẨN BỊ

a) Lễ Tại gia (phần này là lễ cúng trong nhà Lễ cúng thần linh và gia tiên)

1. Lễ:

- 5 bánh bao chay (lớn) bánh nhỏ thì 10 chiếc

- Xôi đỗ, 2 bát chè ngọt

- Một mâm cỗ chay

- Ngũ quả

- Hoa cúc vàng,

- 5 chén đựng (Rượu, trà - khô, nước, gạo, muối)

- 1 đĩa bánh kẹo

 

2. Mã:

- 1 bộ quần áo mũ ngựa thần linh đỏ (nếu 2 ngựa càng tốt)

- 5 đinh tiền lễ vàng mã

- Quần áo ông bà gia tiên (cái này thì tùy số lượng muốn biếu)

- Quần áo bà cô tổ, ông mãnh (cái này cũng tùy số lượng theo gia đình)

- Quần áo ông bà tiền chủ - 1 bộ

 

b) Lễ Chúng sinh (Phần lễ này cũng tùy có thể thực hiện hoặc không) – Nghi thức này lễ ngoài sân hoặc ngoài ngõ.

1. Lễ:

- Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc.

- 5 Tô cháo to ( nhiều thìa xếp xung quanh)

- 1 đĩa kẹo, bánh nhiều màu nhiều loại

- 5 chén đựng (Rượu, trà - khô, nước, gạo, muối)

- 2 đĩa to (Một đĩa Gạo, một đĩa Muối)

- Một đĩa xôi, 2 bát chè ngọt

- Ngũ quả (quả nhỏ, nhiều quả)

- Hoa cúc vàng.

 

2. Mã:

- Bộ quần áo mũ ngựa thần linh đỏ (bộ này để mời thần linh về giám hộ)

- Tiền vàng (Tối thiểu 5 lễ) tháo rời từng tờ xếp vào mâm

- Quần áo chúng sinh tối thiểu 100 bộ

 

II. THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị lễ (như trên)

Bước 2: Sắp lễ (như trên)

Bước 3: Khấn “VĂN LỄ THÂN LINH RẰM THÁNG 7” Sau đó khấn tiếp “VĂN LỄ GIA TIÊN RẰM THÁNG 7”.

Bước 4: Nếu lễ ngoài sân Khấn “VĂN LỄ THÂN LINH RẰM THÁNG 7” Sau đó khấn tiếp “VĂN LỄ CHÚNG SINH RẰM THÁNG 7”.

Bước 5: Nếu là lễ phóng sinh thì khấn VĂN LỄ PHÓNG SINH – Sau đó mang phóng sinh.

Bước 6: Lễ Tạ

Bước 7: Hóa vàng (lưu ý không đổ rượu, nước lên vàng mã đã hoặc đang cháy.

 

VĂN KHẤN THẦN LINH RẰM THÁNG 7

- Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật

- Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát,

- Con kính lạy Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

- Con kính lạy ngài đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần

- Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần

- Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong đất này, xứ này

 

Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm .......

Tín chủ con là: ………………………….......……sinh năm cùng các thành viên trong gia đình

Ngụ tại: …………………….......................... ......

 

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án, trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các chư vị tôn thần các ngài chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hoá, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào như ý, vạn điều tốt lành. Người người được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, thịnh vượng an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 


VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN NGÀY RẰM THÁNG 7

- Con niệm Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật

- Con lạy ngài đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần

- Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng, ngài Bản xứ thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, cùng các chư vị tôn thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ), chư vị hương linh nội ngoại họ:....................

 

Chúng con là: ……………. Sinh năm (đọc tên lần lượt từ trên xuống dưới)

Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... âm lịch Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên

Chúng con thiết lập linh sàng, sửa biện lễ vật, dâng lên bàn thờ, trước linh tọa kính trình các cụ nội ngoại Gia Tiên Họ:........ chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, quần áo thắp nén tâm hương dâng lên trước an, thành kính Cúi xin các cụ, ông bà Tổ tiên cùng chư vị hương linh nội ngoại họ ............... thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, hiển linh hiện về thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, Sức khỏe bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an, mạnh khoẻ xuất nhập hưởng phần lợi lạc....

 Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)


 

VĂN KHẤN CHÚNG SINH

 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………

 

 

VĂN LỄ SỬ DỤNG KHI PHÓNG SINH

(Tại nơi phóng sinh thắp 1 que nhang, khấn xong rồi cắm ngay nơi phóng sinh)

Phụng thỉnh nghênh hoan Hồng Quân lão tổ quảng đại chư thiên

Phụng thỉnh Tam Thanh thánh tổ hoằng đạo pháp vương

Phụng thỉnh đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần.

Phụng thỉnh Ngài Đương niên bản cảnh Thành Hoàng sở tại.

Hôm nay, ngày ........................... tháng ................. năm ................... (âm lịch)

Tín chủ chúng con tên:…...........………………Sinh ngày.... tháng.... năm ...... (Dương lịch)

Ngụ tại………………………………………………….....................................................         

Xin phép Đạo tổ cùng các bậc Tiên Gia và Thần Linh, được tiến hành nghi lễ phóng sinh, tạ ơn Thánh lễ của Trời Đất bao dung.

Chúng sinh nay có bấy nhiêu

Lắng nghe những lời dạy rằng

Các ngươi trước lòng trần tục

Nên đời này chìm đắm sống mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau khôn cùng

Mang lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám láng các loài súc sinh.

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm oai.

Do vì gây oán chuốc thù,

Do vì hại vật, hại sinh thỏa lòng.

Do vì chia cách giam cầm

Do vì đâm thọc, chịu bao khổ hình.

Cầu xin đạo tổ từ bi, lại nhờ đạo pháp mở lòng xót thương.

Nay nhờ Đạo Trưởng phúc duyên hộ đàn.

Chuyển luân pháp bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sinh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sinh lên được làm người, biết phân Thiện Ác tránh làm điều mê

Úm, sam sa ra (3 lần)

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………

 

Để được hỗ trợ chi tiết anh chị vui lòng liên hệ tới :
Văn Phòng 
Phong Thủy Tam Nguyên 
P501 - Tòa 34T Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà Nội

Để lại Họ tên + SĐT + Năm Sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí.

Gọi NGAY đến số Hotline: 0975.635.101 để được tư vấn hỗ trợ.

Tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc Phong Thủy: 1900.2292

Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ
x