Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 28/11/2022 đến 4/12/2022

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 28/11/2022 đến 4/12/2022

(0)
Khởi động một tuần mới đầy tốt đẹp, để mọi việc hanh thông! Xem ngày tốt, xấu trong tuần chính là một công cụ giúp bạn xác định được ngày nào cát, ngày nào hung, từ đó dễ dàng nắm bắt giúp thuận tiện cho công việc, tránh những ngày xấu, giảm thiểu rủi ro. Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 28/11/2022 đến 4/12/2022. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

XEM NGÀY TỐT-THỨ HAI NGÀY 28/11/2022

Âm lịch là ngày mùng năm tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Ất Dậu, tức Chi khắc Can ( Kim, Mộc ), là ngày hung (phạt nhật).
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị thành Kim cục
Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Những việc nên làm: an phủ biên cảnh, ban chiếu, bàn di, bàn thiên, bàng phụ táng, bái quan, chiêu hiền, chỉnh dung thế đầu, chỉnh thủ túc giáp, chủng thì, chủng thực, công quả, cải mộ, cầu tài, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, doanh kiến cung thất, dưỡng dục quần súc, giải trừ, hoãn hình ngục, huấn binh, hành huệ ái, hành hạnh, hội khách, hợp thọ mộc, hứa nguyện, khai thương khố, khai tứ, khai đạo câu cừ, khiển sử, khánh tứ, khởi thổ tu doanh, kì phúc, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, mộc dục, mục dưỡng, nhập hỏa, nê sức, nạp thái, nạp tài, phong bái, phó nhậm, phần mộ, thi ân huệ, thi ân phong bái, thiện thành quách, thành phục, thưởng hạ, thượng lương, thượng nhâm, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu chương, trai tiếu, trừ phục, tu cung thất, tu lí phần mộ, tu thương khố, tu trúc thành lũy, tu trạch, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuyển tướng, tuất cô quỳnh, tài chế, tài chủng, tạo trạch, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tị bệnh, tống lễ, tứ xá, tự thần, vấn danh, xuất hóa, xuất hóa tài, yến hội, đàm ân, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Những việc nên tránh: an hương, an môn, an sàng, bách sự bất nghi, bộ liệp, châm cứu, di cư, di tỉ, di đồ, giao dịch, giá mã, giá thú, hội thân hữu, khai thị, khải toản, khởi công, khởi thủ tu tác, khởi tạo, kết hôn nhân, lập khoán, lập khế khoán, nhập học, nhập sơn, nhập trạch, phân cư, phạt mộc, thiêm ước, tu tác, tác giao quan, tạo súc lan, từ tụng, xuất hành, xuất hỏa.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 23H - 1H: BÍNH TÝ, 1H - 3H: ĐINH SỬU, 17H - 19H: ẤT DẬU

XEM NGÀY TỐT-THỨ BA NGÀY 29/11/2022

Âm lịch là ngày mùng sáu tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Bính Tuất, tức Can sinh Chi ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (bảo nhật).
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục
Các tuổi khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Những việc nên làm: an phủ biên cảnh, an sản thất, bách sự nghi dụng, chiêu hiền, cầu tài, cầu tự, cử chánh trực, di tỉ, giao thiệp, giá thú, huấn binh, hành hạnh, hưng tu, hội hữu, hứa nguyện, khai thị, khai điếm, khiển sử, khánh điển, kì phúc, lâm chánh thân dân, nhập trạch, nạp đơn, phó nhậm, thi ân phong bái, thiêm ước, thiết yến, trai tiếu, trúc viên tường, tu trạch, tu tác, tuyển tướng, tác thương khố, tạo trạch, tạo trạch xá, tạo táng, tế tự, xuất sư, điền cơ, đính hôn, đảo từ.

Những việc nên tránh: an sàng, an táng, bách sự bất nghi, chinh hành, châm cứu, chỉnh dung thế đầu, chỉnh thủ túc giáp, chủng thực, cầu hôn, cầu y, di cư, doanh chủng thời, doanh chủng thực, doanh kiến cung thất, doanh mưu, giải trừ, hoại viên, hưng tạo, hưng xuyên quật, khai thương khố, khải toản, kiến quý, kết hôn nhân, kị hung sự, liệu bệnh, nạp quần súc, nạp thái, phá thổ, phá ốc, phó cử, phạt mộc, tham yết, thi trái phụ, thiện thành quách, thành thân lễ, thượng biểu chương, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu chương, trần binh, tu cung thất, tu doanh, tu lục súc lan, tu thương khố, tu trí sản thất, tài chủng, táng mai, tố họa thần tượng, từ tụng, vấn danh, vận động, xuyên ngưu tị, xuyên nhĩ khổng, xuyên tạc, xuất hành, xuất hóa tài, xuất quân, xuất tài vật, yết lục súc, đình tân khách, đại sát, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 3H - 5H: CANH DẦN, 9H - 11H: QUÝ TỊ, 17H - 19H: ĐINH DẬU, 21H - 23H: KỶ HỢI.

XEM NGÀY TỐT- THỨ TƯ NGÀY 30/11/2022

Âm lịch là ngày mùng bảy tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Ngày: Đinh Hợi, tức Chi khắc Can ( Thủy, Hỏa ), là ngày hung (phạt nhật).
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Các tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục
Các tuổi khắc: xung Tị, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Những việc nên làm: bàn thiên, bách sự nghi dụng, cầu tài, cử chánh trực, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hành hạnh, hứa nguyện, khai trương, khiển sử, kì phúc, lập tự, mộc dục, mục thân tộc, nhập hỏa, nhập tài, thi ân huệ, thi ân phong bái, thiết trai tiếu, trai tiếu, tu phương, tu tác, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, tứ xá, tự thần kì, xuất hóa, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Những việc nên tránh: an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, an đối ngại, bàn di, bổ viên, châm cứu, cổ chú, di trạch, doanh kiến cung thất, giao dịch, hoại viên, hung sự, huấn binh, hưng tạo, hợp tương, khai cừ, khai thương khố, khai thị, khải toản, kinh lạc, kết hôn nhân, kết thân lễ, lập khoán, lục súc, mai táng, mục dưỡng, nhập trạch, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phá thổ, phá ốc, phá ốc hoại viên, phó cử, phạt mộc, quan đới, quy hỏa, tang sự, thiêm ước, thiện thành quách, thành phục, thượng biểu chương, thượng lương, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, trúc đê phòng, trần binh, trị bệnh, trừ phụ, tu cung thất, tu sức viên tường, tu thương khố, tu trí sản thất, tu tạo, tu tạo thổ công, tuyên bố chánh sự, tuyển tướng, tài chủng, tác sự cầu mưu, tạo súc lan, tạo tửu, tắc huyệt, uấn nhưỡng, viễn du, viễn hành, vấn danh, xuyên ngưu tị, xuyên nhĩ khổng, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: ĐINH MÙI

XEM NGÀY TỐT-THỨ NĂM NGÀY 1/12/2022

Âm lịch là ngày mùng tám tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Mậu Tý, tức Can khắc Chi ( Thổ, Thủy ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục
Các tuổi khắc: xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tị.

Những việc nên làm: an thần, bách sự nghi dụng, bái công khanh, công thành trại, cầu tài, hành sư, hưng điếu phạt, hội nhân thân, hứa nguyện, khai trương, kinh thương, phó nhậm, thú cấu, thượng quan, trai tiếu, trang tu, tu phương, tuyên bố chánh sự, tác sự, tạo tác, tạo táng, tạo ốc, tế tự, xuất chinh, xuất quân, đính hôn.

Những việc nên tránh: an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, bàn thiên, bách sự bất nghi, chiêu hiền, châm cứu, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, di cư, di tỉ, diêu dã, doanh kiến cung thất, giao dịch, giá mã, giá thú, giải trừ, huấn binh, hòa hợp, hưng tạo, hội khách, khai thương khố, khai thị, khai điền, khởi công, khởi thủ tu tác, kinh doanh, kết hôn nhân, lâm chánh thân dân, lập khoán, mục dưỡng, nhập học, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phó nhâm, phạt mộc, quan đới, thi ân phong bái, thiện thành quách, thượng biểu chương, thượng lương, thượng sách, thụ trụ, thừa chu hạ tái, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, trúc đê phòng, tu cung thất, tu thương khố, tu trì, tu trí sản thất, tu tác, tu tạo, tuyển tướng, tài chủng, tác yển, từ tụng, vấn danh, xuất hóa tài, xuất sư, yến ẩm, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 23H - 1H: NH M TÝ, 1H - 3H: QUÝ SỬU, 5H - 7H: ẤT MÃO

XEM NGÀY TỐT-THỨ SÁU NGÀY 2/12/2022

Âm lịch là ngày mùng chín tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Kỷ Sửu, tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Các tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tị và Dậu thành Kim cục.
Các tuổi khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Những việc nên làm: cầu phúc nguyện, cầu tài, cầu y, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hội thân hữu, hợp dược, hợp trướng, hứa nguyện, khai thương, khai điếm, kì phúc, liệu bệnh, nghi gia cư, nghi thất, nạp lễ, sách tá, thi ân huệ, thỉnh y, thụ phong, trai tiếu, tu trạch, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài y, tác sự, tác táo, tạo thương khố, tạo trạch, tạo táng, tế tự, tồn khoản, tứ xá, tự quỷ thần, đàm ân, đính hôn, đảo từ.
Những việc nên tránh: an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, an đối ngại, ban chiếu, bàn di, bái yết, bình trì đạo đồ, bổ viên, bộ liệp, chiêu hiền, chỉnh dung thế đầu, chỉnh thủ túc giáp, chủng thực, cầu tự, cổ chú, cử chánh trực, di cư, di cữu, di trạch, doanh kiến cung thất, giao dịch, giá thú, huấn binh, hành binh, hành hạnh, hành sư, hành thuyền, hưng tu, hưng tạo, hợp thọ mộc, khai cừ, khai sanh phần, khai thương khố, khai thị, khai trì, khiển sử, khải toản, khởi tạo, kinh lạc, kết hôn nhân, lập khoán, mục dưỡng, nhập liễm, nhập sơn, nhập trạch, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phá thổ, phân cư, phạt mộc, quan đới, quy gia, quy ninh, sanh sản, thi ân phong bái, thu bộ, thu dưỡng lục súc, thành trừ phục, thú phụ, thượng biểu chương, thượng lương, thụ trụ, thụ tạo, tiến nhân khẩu, trúc đê phòng, tu cung thất, tu diêu, tu lục súc lan, tu phần, tu sức viên tường, tu thương khố, tu trí sản thất, tu tác ốc, tuyên bố chánh sự, tuyển tướng, tài chủng, tác diêu, táng mai, tạo diêu, tạo tác, tạo tửu thố, tắc huyệt, tố họa thần tượng, từ tụng, uấn nhưỡng, viễn hành, viễn hồi, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất binh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất sư, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 5H - 7H: ĐINH MÃO

XEM NGÀY TỐT-THỨ BẢY NGÀY 3/12/2022

Âm lịch là ngày mùng mười tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Canh Dần, tức Can khắc Chi ( Kim, Mộc ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục
Các tuổi khắc: xung Thân, hình Tị, hại Tị, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Những việc nên làm: an phủ biên cảnh, an sàng trướng, an táng, ban chiếu, bàn di, bàng phụ táng, bách sự nghi dụng, bái sư, bội ấn, chiêu chuế, chiêu hiền, cầu danh, cầu tài, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, di cư, di đồ, doanh kiến cung thất, giao dịch, giá thú, giải trừ, hiến chương sớ, hoãn hình ngục, huấn binh, hành huệ ái, hành hạnh, hưng tu, học nghệ, hứa nguyện, khai thị, khai trương, khiển sử, khánh tứ, kinh lạc, kiến nghĩa lệ, kì phúc, kết hôn nhân, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, lập khoán, lập khế, mục dưỡng, nhập học, nhập trạch, nạp lễ, nạp súc, nạp thái, nạp tài, nạp tế, phá thổ, phó nhậm, thi ân huệ, thi ân phong bái, thiết trù mưu, thiện thành quách, thành phục, thưởng hạ, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ hạ, thụ phong, thụ trụ, thủ thổ, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, trai tiếu, trúc đê phòng, trần lợi ngôn, trừ phục, tu cung thất, tu sản thất, tu trạch, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuyển tương, tuất cô quỳnh, tài chế, tài chủng, tác sự, tạo sàng trướng, tạo trạch, tạo táng, tống lễ, tứ xá, uấn nhưỡng, vấn danh, yến hội, yến nhạc, đàm ân, đính hôn, định kế sách, động thổ.

Những việc nên tránh: an doanh, an môn, an sàng, bách sự bất nghi, chinh thảo, chủng thực thụ mộc, cúng tế, di tỉ, doanh chủng thời, giá mã, hành thuyền, khai nghiệp, khởi công, khởi tạo, kinh thương, kiến tiếu, lập khế mãi mại, nhập sơn, phạt mộc, phục dược, thi trái phụ, thỉnh y, tiến nhân, tu lục súc lan, tu thương khố, tu trai, tạo thuyền, tố họa thần tượng, tố lương, tố tụng, từ tụng, xuất hành, xuất quân.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 7H - 9H: CANH THÌN

XEM NGÀY TỐT-CHỦ NHẬT NGÀY 4/12/2022

Âm lịch là ngày mười một tháng mười một, là Ngày: Tân Mão, tức Can khắc Chi( Kim, Mộc), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục
Các tuổi khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Những việc nên làm: bách sự nghi dụng, chiêu chuế, công quả, cầu tài, giao dịch, hoại viên, hành huệ, hứa nguyện, khai thị, khai trương, kiến nghĩa lệ, kiến tiếu, kì phúc, kết hôn nhân, lập khoán, nạp súc, nạp thái, nạp tài, nạp tế, phá ốc, sách tá, thi ân, thiết trai tiếu, thượng quan, trai tiếu, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tế tự, tống lễ, vấn danh, yến hội, đính hôn, đảo từ.

Những việc nên tránh: an doanh, an môn, an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, an táo, ban chiếu, bổ viên, chinh thảo, chiêu hiền, chỉnh dung thế đầu, chỉnh thủ túc giáp, chủng thực, cái ốc, cầu tự, cổ chú, cử chánh trực, di cư, di tỉ, doanh kiến cung thất, giá thú, hiến phong chương, huấn binh, hành hạnh, hành thuyền, hưng tạo, hưng từ tụng, hội họp thân quyến, hợp tích, khai cừ, khai quật, khai thương khố, khai điền, khiển sử, khải toản, kinh thương, lâm chánh thân dân, lâm quan, lập gia đình, lập trụ, phó nhậm, phạt mộc, thi ân phong bái, thượng biểu chương, thượng lương, thượng sách, thủ thổ, tiến biểu chương, trúc đê phòng, tu phương, tu sức viên tường, tu trí sản thất, tuyên bố chánh sự, tuyển tướng, tài y, tác táo, tạo thuyền, tạo táng, tắc huyệt, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất quân, xuất sư, xá vũ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 3H - 5H: CANH DẦN, 11H - 13H: GIÁP NGỌ, 17H - 19H: ĐINH DẬU

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ