Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 5/12/2022 đến 11/12/2022

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 5/12/2022 đến 11/12/2022

(0)
Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 5/12/2022 đến 11/12/2022. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

Thứ Hai ngày 5/12/2022

Âm lịch là ngày mười hai tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Nhâm Thìn, tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày hung (phạt nhật).
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.
Các tuổi hợp: ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục.
Các tuổi khắc: xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất.

Những việc nên làm: bách sự nghi dụng, chiêu chuế, kiến nghĩa lệ, kì phúc, lập khế, mộc dục, nạp tế, phó nhậm, sách tá, thụ phong, trang tu, trần từ tụng, tu phương, tu tác, tu táo, tạo tác, tạo táng, tạo táo, tạo ốc, tống lễ, tự táo, đính hôn.
Những việc nên tránh: cầu tài, cầu tự, di cư, giao dịch, kinh doanh, kết hôn nhân, mai táng, nhập liễm, nhập trạch, tu tạo, vấn bệnh, vấn danh, xuất hành, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 17H - 19H: KỶ DẬU, 21H - 23H: TÂN HỢI

Thứ Ba ngày 6/12/2022

Âm lịch là ngày mười ba tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Quý Tị, tức Can khắc Chi ( Thủy, Hỏa ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.
Các tuổi hợp: ngày Tị lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục
Các tuổi khắc: xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Những việc nên làm: bàn di, chiêu chuế, châm cứu, cầu y, hành hạnh, hứa nguyện, khiển sử, kiến nghĩa lệ, kì phúc, liệu bệnh, lễ thần, nạp súc, nạp thái, nạp tế, phục dược, thú cấu, trai tiếu, trang tu, tạo thương khố, tạo táng, tạo ốc, tế tự, tống lễ, tự thần, đính hôn.
Những việc nên tránh: an táng, bàn thiên, bách sự bất nghi, doanh tạo ốc xá, giao dịch, giá thú, hung sự, khai thương khố, khai thị, khai điền, khải toản, khởi tạo, kinh doanh, kinh thương, kết hôn nhân, lập khoán, mai táng, nhập sơn, nạp tài, phá thổ, phó nhậm, tang sự, thượng quan, thụ nhậm, tu lục súc lan, tu tạo, tu ốc, tác sự cầu mưu, tố họa thần tượng, từ tụng, viễn du, xuất hành, xuất hóa tài, xuất tài, yến hội, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 19H - 21H: NHÂM TUẤT

THỨ TƯ NGÀY 7/12/2022

Âm lịch là ngày mười bốn tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Giáp Ngọ, tức Can sinh Chi ( Mộc, Hỏa ), là ngày cát (bảo nhật).
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Các tuổi hợp: ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục
Các tuổi khắc: xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Những việc nên làm: cầu tự, cầu y, cử chánh trực, giải trừ, huấn luyện, hứa nguyện, khánh tứ, khởi công, kiến nghĩa lệ, kì phúc, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, lập tự, mộc dục, mục thân tộc, nạp thái, phá thổ, sách tá, thi ân, thi ân phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng biểu chương, thụ phong, trai tiếu, trảm thảo, trần từ tụng, tu cung thất, tu phần, tu trạch, tu tác, tu táo, tài chế, tài chủng, tạo trạch, tạo táng, tạo táo, tế tự, tự thần kì, tự táo, viễn hành, vấn danh, đính hôn, đảo từ.

Những việc nên tránh: cầu quan, di cư, lập gia đình, lập khoán, nhập học, nhập trạch, xuất hành, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 23H - 1H: GIÁP TÝ, 1H - 3H: ẤT SỬU

THỨ NĂM NGÀY 8/12/2022

Âm lịch là ngày mười lăm tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Ất Mùi, tức Can khắc Chi ( Mộc, Thổ ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Các tuổi hợp: ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục.
Các tuổi khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu.

Những việc nên làm: cầu tài, di cư, khánh điển, khởi công, nhập học, tu trạch, tác sự, tạo trạch, tạo táng, tạo ốc, tế tự, đính hôn, đảo từ.
Những việc nên tránh: châm cứu, cầu tự, cầu y, kết hôn nhân, lập khoán, nhập trạch, thành thân lễ, tố tụng, vấn danh, vận động, xuyên tạc, xuất hành, đại sát.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 5H - 7H: KỶ MÃO, 15H - 17H: GIÁP TH N, 21H - 23H: ĐINH HỢI.

THỨ SÁU NGÀY 9/12/2022

Âm lịch là ngày mười sáu tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Bính Thân, tức Can khắc Chi ( Hỏa, Kim ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Các tuổi hợp: ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục.
Các tuổi khắc: xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá tị, tuyệt Mão.

Những việc nên làm: cải mộ, cầu tự, cầu y, di cư, giá thú, kết hôn nhân, liệu bệnh, nhập trạch, tu lí phần mộ, vấn danh, yến hội, đính hôn, động thổ.

Những việc nên tránh: hành sư, di trạch, lập khế khoán, tu trí sản thất, xuyên tỉnh, xuất binh, xuất hành, xuất tài, điền liệp, đăng sơn, địa sư trạch sư đáo hiện tràng.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 23H - 1H: MẬU TÝ, 1H - 3H: KỶ SỬU, 7H - 9H: NHÂM THÌN.

THỨ BẢY NGÀY 10/12/2022

Âm lịch là ngày mười bảy tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Đinh Dậu, tức Can khắc Chi ( Hỏa, Kim ), là ngày cát trung bình (chế nhật).
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp: ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị thành Kim cục.
Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Những việc nên làm: chiếu chiêu hiền, cầu tài, cầu y, di đồ, giải trừ, hoãn hình ngục, hoại viên, hành huệ ái, hứa nguyện, khai thương, liệu bệnh, mộc dục, nhập trạch, phá ốc, sách tá, thi ân huệ, thành phục, trai tiếu, trừ phục, tu phương, tu trạch, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tác sự, tạo trạch, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tứ xá, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Những việc nên tránh: an táng, an đối ngại, ban chiếu, bàn di, bách sự bất nghi, bổ viên, chiêu hiền, châm cứu, cầu tự, cổ chú, cử chánh trực, di cư, doanh kiến cung thất, doanh tạo ốc xá, giao dịch, giá mã, giá thú, huấn binh, hành hạnh, hòa hợp, hưng tạo, hội khách, hội thân hữu, khai cừ, khai thương khố, khai thị, khai trì, khai điền, khiển sử, khánh tứ, khải toản, khởi công, khởi thủ tu tác, khởi tạo, kinh lạc, kì phúc, kết hôn nhân, kị hung sự, lâm chánh thân dân, lập khoán, lập khế khoán, nhập học, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phó cử, phó nhâm, phó nhậm, phạt mộc, quan đới, thi ân phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng biểu chương, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, thừa chu hạ tái, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, trúc đê phòng, trần binh, tu cung thất, tu sức viên tường, tu thương khố, tu trì, tu trí sản thất, tuyên bố chánh sự, tuyển tướng, tác giao quan, tác yển, táng mai, tắc huyệt, uấn nhưỡng, viễn hành, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, yến hội, yến ẩm, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 11H - 13H: BÍNH NGỌ, 13H - 15H: ĐINH MÙI, 17H - 19H: KỶ DẬU

CHỦ NHẬT NGÀY 11/12/2022

Âm lịch là ngày mười tám tháng mười một năm Nhâm Dần, là Ngày: Mậu Tuất, tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục
Các tuổi khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Những việc nên làm: cầu tài, cầu tự, dưỡng dục quần súc, hợp thọ mộc, hứa nguyện, khai thị, khai tứ, khai đạo câu cừ, khởi thổ tu doanh, kì phúc, nhập hỏa, nê sức, phong bái, phần mộ, quan đới, thượng nhâm, trai tiếu, trang tu, tu lộ, tu trúc thành lũy, tu tạo, tạo táng, tạo ốc, tế tự, tị bệnh, đính hôn, động thổ.

Những việc nên tránh: an táng, ban chiếu, bàn di, bách sự bất nghi, bộ tróc, chinh thảo, chiêu hiền, châm cứu, cầu y, di cư, diêu dã, doanh chủng thời, giao thiệp, giá thú, huấn binh, hành hạnh, hành thuyền, khai thương khố, khiển sử, khởi tạo, kinh thương, kiến quý, kiến trạch, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, lập khoán, lập khế mãi mại, nhập sơn, nhập trạch, nạp tài, phó nhậm, phạt mộc, quy gia, tham yết, thi trái phụ, thượng biểu chương, thượng quan, thượng sách, thủ ngư, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, tu lục súc lan, tu thương khố, tu trai, tuyên chánh sự, tuyển tướng, tác sự cầu mưu, tạo thuyền, tố họa thần tượng, tố tụng, từ tụng, viễn du, viễn hành, vấn bệnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất quân, xuất sư, điền liệp, đăng cao.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 3H - 5H: GIÁP DẦN, 21H - 23H: QUÝ HỢI

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ