Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 15/5/2023 đến 21/5/2023

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 15/5/2023 đến 21/5/2023

(0)
Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 15/5/2023 đến 21/5/2023. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 2 NGÀY 15/5/2023

Âm Lịch là 26 tháng 3 năm Quý Mão, là ngày Quý Dậu, là ngày cát

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Các tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Các việc nên làm: cải mộ, cầu tài, giao dịch, hứa nguyện, kết hôn nhân, nhập học, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, uấn nhưỡng, vấn danh, yến hội, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: di cư, di đồ, tố tụng, từ tụng, xuất hành, xuất hỏa, xuất sư, xá vũ, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 5H - 7H: ẤT MÃO  

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 3 NGÀY 16/5/2023

Âm Lịch là 27 tháng 3 năm Quý Mão, là ngày Giáp Tuất, là ngày cát

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp: Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Các việc nên làm: cầu tài, cầu tự, cầu y, di tỉ, di đồ, hứa nguyện, khai điếm, khởi công, kiến nghĩa lệ, kì phúc, liệu bệnh, lập khế, mộc dục, mục dưỡng, nhập học, nhập trạch, tạo trạch, tạo táng, tạo ốc, tế tự, điền cơ, đính hôn, đảo từ, định kế sách.

Các việc nên tránh: an sàng, cầu hôn, di cư, giao dịch,kinh doanh, kết hôn nhân,  tố tụng, từ tụng, viễn du, vấn bệnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất quân.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 19H - 21H: GIÁP TUẤT

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 4 NGÀY 17/5/2023

Âm Lịch là 28 tháng 3 năm Quý Mão, là ngày Ất Hợi, là ngày cát

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Tị, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Các việc nên làm: châm cứu, cầu tự, cầu y, di đồ, hứa nguyện, khởi tạo, kiến nghĩa lệ, kì phúc, kết hôn nhân, liệu bệnh, nhập trạch, nhập tài, nạp súc, nạp thái, đính hôn, động thổ.

Các việc nên tránh: giao dịch, khải toản, mai táng, phó nhậm, phạt mộc, quy gia, tang sự, thiên tỉ, thượng biểu chương, thượng quan, thụ nhậm, thủ ngư, thừa thuyền, xuất hành, xuất tài .

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 1H - 3H: ĐINH SỬU,13H - 15H: QUÝ MÙI

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 5 NGÀY 18/5/2023

Âm Lịch là 29 tháng 3 năm Quý Mão, là ngày Bính Tý, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tị.

Các việc nên làm: hứa nguyện, khai trương, kiến nghĩa lệ, kì phúc, nhập trạch, nạp tế, viễn hành, xuất chinh, yến hội, đàm ân, đính hôn.

Các việc nên tránh: an sàng, an táng, châm cứu, chú kiếm, cầu y, di cư, di cữu, hưng tạo, mai táng, nhập liễm, nạp thái, nạp tài, vấn danh, xuất hóa tài, xuất quân, xuất sư, điền liệp, đăng sơn, độ thủy.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 17H - 19H: ĐINH DẬU  

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 6 NGÀY 19/5/2023

Âm Lịch là 1 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Đinh Sửu, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tị và Dậu thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Các việc nên làm: châm cứu, cầu tài, cầu tự, cầu y, giao dịch, hứa nguyện, khai thương, khai trương, mục dưỡng, nhập học, nạp súc, nạp thái, nạp tài, vấn danh, xuyên tỉnh, yến hội, đàm ân, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Các việc nên tránh: an táng, di cư, di trạch, di tỉ, di đồ, kết hôn nhân, liệu bệnh, nhập sơn, nhập trạch, phá thổ, phân cư, phóng trái, phạt mộc, quy gia, quy ninh, thú phụ, thủ ngư, thừa thuyền, tu tác ốc, tạo tửu, tố tụng, từ tụng, viễn hành, viễn hồi, xuất hỏa, xuất quân, điền liệp, đại sát, độ thủy.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 21H - 23H: TÂN HỢI 

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 7 NGÀY 20/5/2023

Âm Lịch là 2 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Mậu Dần, là ngày hung

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung Thân, hình Tị, hại Tị, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Các việc nên làm:  cải mộ, cầu danh, huấn luyện, hưng tu, học nghệ, hứa nguyện, khởi công, kì phúc, nạp lễ, sách tá, thụ hạ, trai tiếu, tu lí phần mộ, tu phương, tu trạch, tạo trạch, tạo táng, tế tự, tống lễ, tự thần, đính hôn.

Các việc nên tránh: an sàng, an táng, cầu tài, cầu tự, cầu y, cổ chú, di cư, di trạch, giao dịch, giá mã, giá thú, giải trừ, hoại viên, huấn binh, hành hạnh, hưng tạo, khai cừ, khai thương khố, khai thị, khiển sử, khánh tứ, khải toản, kết hôn nhân, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất quân, xuất sư, xuất tài, yến hội, điền liệp, đăng sơn, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: KỶ MÙI

 

LỊCH DỤNG SỰ CHỦ NHẬT NGÀY 21/5/2023

Âm Lịch là 3 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Kỷ Mão, là ngày hung

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Các việc nên làm: cải mộ, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, di đồ, hứa nguyện, kết hôn nhân, mục dưỡng, nhập trạch, viễn hành, vấn danh, xuất hóa tài, yến hội, điền liệp, đàm ân, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Các việc nên tránh: an sàng, an táng, châm cứu, cầu tài, cổ chú, di cư, di tỉ, giao dịch, khởi công, khởi tạo, kinh lạc, nhập học, phá thổ, phá ốc, phó cử, quan đới, thăm người bệnh, thượng sách, thủ thổ, tiến biểu chương, trúc đê phòng, tu trí sản thất, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất sư, xuất tài, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: TÂN MÙI 

 

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ