Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 19/6/2023 đến 25/6/2023

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 19/6/2023 đến 25/6/2023

(0)
Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 19/6/2023 đến 25/6/2023. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 2 NGÀY 19/6/2023

Âm Lịch là 2 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Mậu Thân, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Thìn thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tị, tuyệt Mão.

Các việc nên làm: cầu phúc nguyện, cầu tài, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, di đồ, hứa nguyện, khởi công, kiến nghĩa lệ, kì phúc, liệu bệnh, tạo trạch, tạo táng, tạo ốc, tảo xá vũ, tế tự, tồn khoản, tự quỷ thần, viễn hành, xuất quân, yến hội, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an sàng, an táng, di cư, di trạch, giao dịch, hội thân hữu, khai thương khố, khởi tạo, kinh doanh, kinh thương, kết hôn nhân, lập khoán, lập khế khoán, nhập học, nhập sơn, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất tài.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: KỶ MÙI  

 

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 3 NGÀY 20/6/2023

Âm Lịch là 3 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Kỷ Dậu, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp SửuTị thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá , tuyệt Dần.

Các việc nên làm: an táng, an táo, di đồ, hứa nguyện, khai thương, khai thị, khởi công, kinh lạc, kì phúc, lập khế, mộc dục, nạp tài, phá thổ, thành phục, thụ phong, tạo trạch, tạo táng, tảo xá vũ, tắc huyệt, tế tự, tự thần, viễn hành, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an môn, khởi tạo, kết hôn nhân, vấn danh, xuất hành, xuất hỏa, xuất sư, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: TÂN MÙI 

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 4 NGÀY 21/6/2023

Âm Lịch là 4 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Canh Tuất, là ngày cát

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Các tuổi hợp: Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp DầnNgọ thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Các việc nên làm: di đồ, giao dịch, hứa nguyện, khởi tạo, kết hôn nhân, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, uấn nhưỡng, vạn thông tứ cát, vấn danh, xuất hóa, yến hội, đính hôn, động thổ.

Các việc nên tránh: an sàng, di cư, nhập học, nhập trạch, phạt mộc, thiêm ước, thượng quan, thụ tạo, tác pha, tác táo, tái hóa vật, tạo kiều lương, tạo tác, tố lương, từ tụng, viễn hành, vấn bệnh, xuất hành.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 9H - 11H: TÂN TỊ

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 5 NGÀY 22/6/2023

Âm Lịch là 5 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Tân Hợi, là ngày cátNgày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Các tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp MãoMùi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Tị, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Các việc nên làm: cầu tự, cầu y, nhập hỏa, nhập trạch, nạp súc, nạp thái, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài chế, tài chủng, tạo táng, tạo ốc, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, tứ xá, vấn danh, xuất hóa, yến hội, đàm ân, đính hôn.

Các việc nên tránh: an hương, an sàng, cầu tài, cổ chú, di cư, di đồ, giao dịch, kinh doanh, lập khoán, mai táng, nhập học, nhập sơn, nạp tài, tạo trạch, từ tụng, viễn hành, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất quân, điền liệp, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 11H - 13H: GIÁP NGỌ

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 6 NGÀY 23/6/2023

Âm Lịch là 6 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Nhâm Tý, là ngày cát

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày lục hợp Sửu, tam hợp ThìnThân thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tị.

Các việc nên làm: di đồ, hứa nguyện, khai điếm, kiến nghĩa lệ, kì phúc, mộc dục, nạp lễ, sách tá, tạo trạch, tạo tác, tạo táng, tống lễ, điền cơ, đính hôn, định kế sách.

Các việc nên tránh: an môn, an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, di cư, giao dịch, khởi tạo, kết hôn nhân, nạp súc, nạp thái, nạp tài, táng mai, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất nhập, xuất sư, xuất tài, xá vũ, yến hội, độ thủy, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 5H - 7H: QUÝ MÃO, 15H - 17H: MẬU THÂN

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 7 NGÀY 24/6/2023

Âm Lịch là 7 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Quý Sửu, là ngày cát

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp , tam hợp TịDậu thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Các việc nên làm: cầu tài, hứa nguyện, khiển sử, khánh điển, kiến tiếu, kì phúc, lâm chánh thân dân, mộc dục, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, tự thần, xuất hóa, đính hôn.

Các việc nên tránh: an doanh, an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, giao dịch, khởi tạo, kinh lạc, kinh thương, kết hôn nhân, nhập sơn, nhập trạch, nạp quần táng mai, viễn du, viễn hành, xuyên tạc, xuất hành.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 9H - 11H: ĐINH TỊ, 21H - 23H: QUÝ HỢI 

 

LỊCH DỤNG SỰ CHỦ NHẬT NGÀY 25/6/2023

Âm Lịch là 8 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Giáp Dần, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp NgọTuất thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung Thân, hình Tị, hại Tị, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Các việc nên làm: cầu tự, cầu y, giao dịch, hứa nguyện, khởi công, kết hôn nhân, mục dưỡng, nạp súc, nạp thái, tạo trạch xá, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, tứ xá, đính hôn, động thổ.

Các việc nên tránh: an doanh, an sàng, an táng, di cư, di trạch, di đồ, giá mã, huấn binh, khởi tạo, nhập trạch, từ tụng, viễn hành, viễn hồi, xuyên tỉnh, xuất binh, xuất hành, xuất hỏa, xuất quân, xuất sư.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 19H - 21H: GIÁP TUẤT

 

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ