Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 22/5/2023 đến 28/5/2023

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 22/5/2023 đến 28/5/2023

(0)
Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 22/5/2023 đến 28/5/2023. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 2 NGÀY 22/5/2023

Âm Lịch là 4 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Canh Thìn, là ngày cát

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Các tuổi hợp: Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Thân thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất.

Các việc nên làm: an táng, bàn di, chiêu hiền, cầu tài, cầu tự, cầu y, di cư, di đồ, hứa nguyện, khởi công, khởi tạo, kì phúc, kết hôn nhân, nhập học, nhập trạch, vấn danh, đàm ân, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Các việc nên tránh: an sàng, tố tụng, từ tụng, vận động, xuyên ngưu tị, xuyên nhĩ khổng, xuyên tạc, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất tài vật, yết lục súc, đình tân khách.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 9H - 11H: TÂN TỊ, 11H - 13H: NHÂM NGỌ, 17H - 19H: ẤT DẬU

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 3 NGÀY 23/5/2023

Âm Lịch là 5 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Tân Tị, là ngày hung

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Các tuổi hợp: Ngày Tị lục hợp Thân, tam hợp SửuDậu thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt .

Các việc nên làm: hứa nguyện, khai trương, khiển sử, khánh tứ, kì phúc, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, mục dưỡng, nhập trạch, nạp lễ, nạp súc, nạp thái, phó nhậm, sách tá, thi ân huệ, thi ân phong bái, thiết trai tiếu, thưởng hạ, thượng quan, thượng sách, thụ hạ, thụ phong, tiến biểu chương, trai tiếu, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuyển tướng, tuất cô quỳnh, tài chế, tế tự, tống lễ, tứ xá, vấn danh, yến hội, đàm ân, đính hôn.

Các việc nên tránh: an doanh, an sàng, an táng, di cư, giao dịch, khải toản, khởi tạo, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất nhập, xuất quân, điền liệp, đăng sơn, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 11H - 13H: GIÁP NGỌ  

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 4  NGÀY 24/5/2023

Âm Lịch là 6 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Nhâm Ngọ, là ngày cát

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp DầnTuất thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung , hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Các việc nên làm: an táng, cầu tài, di đồ, hứa nguyện, khai trương, khởi tạo, kì phúc, phá thổ, phó nhậm, sách tá, thành phục, thượng quan, thụ phong, trai tiếu, trừ phục, tác táo, tạo trạch, tạo táng, tế tự, tự thần, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an doanh, an sàng, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, di cư, di tỉ, giao dịch, giá thú, giải trừ, hành hạnh, hành thuyền, hòa hợp, hưng tạo, hội khách, khởi thủ tu tác, kim ngân khí vật, kinh thương, kết hôn nhân, kị hung sự, liệu bệnh, lập khoán, mục dưỡng, nhập học, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phó nhâm,  xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, yến ẩm, điền liệp, đăng sơn, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 1H - 3H: TÂN SỬU

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 5  NGÀY 25/5/2023

Âm Lịch là 7  tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Quý Mùi, là ngày hung

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp MãoHợi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại , phá Tuất, tuyệt Sửu.

Các việc nên làm: cầu phúc nguyện, di đồ, tạo táng, tế tự, tồn khoản, tự quỷ thần, đính hôn.

Các việc nên tránh: an táng, cầu y, cổ chú, di cư, di cữu, di trạch, giao dịch, giá mã, giá thú, giải trừ, hoại viên, huấn binh, hành binh, hành hạnh, hành sư, hành thuyền, khải toản, khởi công, khởi tạo, kinh lạc, kiến trạch, kết hôn nhân, viễn du, viễn hồi, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất binh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất sư, điền liệp, đăng sơn, độ thủy, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 5H - 7H: ẤT MÃO

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 6  NGÀY 26/5/2023

Âm Lịch là 8 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Giáp Thân, là ngày hung

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Thìn thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tị, tuyệt Mão.

Các việc nên làm: di cư, hứa nguyện, nhập học, nhập trạch, nạp tài, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tứ xá, tự thần kì, điền liệp, đàm ân, đính hôn, đảo từ, định kế sách.

Các việc nên tránh: an sàng, ban chiếu, bàn di, chiêu hiền, di tỉ, di đồ, doanh chủng thời, doanh kiến cung thất, giao dịch, hưng tạo, khởi tạo, kiến tiếu, kết hôn nhân, mục dưỡng, nhập sơn, nạp súc, nạp thái, phá thổ, phá ốc, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất sư, yến hội, độ thủy.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 19H - 21H: GIÁP TUẤT  

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 7 NGÀY 27/5/2023

Âm Lịch là 9 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Ất Dậu, là ngày hung

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp SửuTị thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá , tuyệt Dần.

Các việc nên làm: cải mộ, cầu tài, cầu tự, cầu y, kết hôn nhân, liệu bệnh, nhập học, nạp súc, nạp thái, nạp tài, nạp tế, phá thổ, quan đới, vấn danh, yến hội, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an hương, di cư, di tỉ, di đồ, giao dịch, giá thú, khai nghiệp, khai trì, khởi tạo, nhập trạch, phân cư, phó nhậm, thượng lương, từ tụng, xuất hành, xá vũ, địa sư trạch sư đáo hiện tràng.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 17H - 19H: ẤT DẬU

 

LỊCH DỤNG SỰ CHỦ NHẬT NGÀY 28/5/2023

Âm Lịch là 10 tháng 4 năm Quý Mão, là ngày Bính Tuất, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi khắc: xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn.

Các việc nên làm: cầu tài, cầu tự,  di tỉ, di đồ, thưởng hạ,  tài chế, tác sự, tác thương khố, tạo trạch, tạo táng, tạo ốc, tế tự, tứ xá, yến hội, điền cơ, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an sàng, an táng, cầu hôn, di cư, giao dịch, hưng tạo, khai thương khố, khai thị, khai trì, khải toản, kinh doanh, kị hung sự, lập khoán, mai táng, tố tụng, từ tụng, vấn bệnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất quân, đại sát.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 9H - 11H: QUÝ TỊ, 21H - 23H: KỶ HỢI  

 

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.



  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ