Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Ngày Tốt - Giờ Tốt / Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 26/6/2023 đến 2/7/2023

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần từ 26/6/2023 đến 2/7/2023

(0)
Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi tới bạn lịch ngày tốt, xấu trong tuần từ 26/6/2023 đến 2/7/2023. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ theo dõi được giờ tốt, xấu trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 2 NGÀY 26/6/2023

Âm Lịch là 9 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Ất Mão, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Các tuổi hợp: Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp MùiHợi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Các việc nên làm: hứa nguyện, khai thương, kì phúc, lập tự, mộc dục, mục thân tộc, nghi gia cư, nghi thất, nhập hỏa, tạo trạch, tạo táng, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, tự thần kì, xuất hóa, yến hội, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an môn, an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, cầu hôn, cầu y, di cư, di tỉ, giao dịch, giá mã, giá thú, huấn binh, hành hạnh, hòa hợp, hưng tạo, khai trương, khởi công, khởi tạo, kết hôn nhân, xuất hành

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: QUÝ MÙI, 15H - 17H: GIÁP THÂN

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 3 NGÀY 27/6/2023

Âm Lịch là 10 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Bính Thìn, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Thân thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất.

Các việc nên làm: cầu danh, cầu tài, cầu tự, cầu y, hứa nguyện, khai trương, khởi tạo, kết hôn nhân, tạo trạch, tạo táng, tế tự, tị bệnh, tứ xá, vấn danh, yến hội, yến nhạc, đàm ân, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Các việc nên tránh: an sàng, giao dịch, hưng tạo, nạp tài, phó cử, quan đới, tham yết, thi trái phụ, thượng biểu chương, tiến nhân khẩu, trúc đê phòng, tu lục súc lan, tu thương khố, tu trí sản thất, tu tác, từ tụng, xuất hành, xuất hóa tài, xuất tài, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 17H - 19H: ĐINH DẬU

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 4 NGÀY 28/6/2023

Âm Lịch là 11 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Đinh Tị, là ngày cát

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Các tuổi hợp: Ngày Tị lục hợp Thân, tam hợp SửuDậu thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt .

Các việc nên làm: cầu tài, di cư, di đồ, giải trừ, hứa nguyện, khai trương, khởi tạo, nhập hỏa, nhập trạch, nạp thái, tạo trạch, tảo xá vũ, tống lễ, tứ xá, xuất hóa, yến hội, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an môn, an táng, giao dịch, kết hôn nhân, viễn hành, xuyên ngưu tị, xuyên nhĩ khổng, xuất hành, xuất sư, yết lục súc.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 13H - 15H: ĐINH MÙI  

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 5 NGÀY 29/6/2023

Âm Lịch là 12 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Mậu Ngọ, là ngày cát

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp: Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp DầnTuất thành Hỏa cục

Các tuổi khắc: xung , hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Các việc nên làm: di đồ, hứa nguyện, khai trương, khởi công, nhập trạch, tu trạch, tu tác, tu táo, tác sự, tác táo, tạo trạch, tạo táng, tạo táo, tế tự, tự táo, viễn hành, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an sàng, doanh kiến cung thất, giao dịch, hưng tạo, kết hôn nhân, mục dưỡng, nhập học, nhập sơn, nạp súc, nạp thái, nạp tài, viễn hồi, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, yến hội, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 15H - 17H: CANH THÂN

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 6 NGÀY 30/6/2023

Âm Lịch là 13 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Kỷ Mùi, là ngày cát

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Các tuổi hợp:Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp MãoHợi thành Mộc cục

Các tuổi khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại , phá Tuất, tuyệt Sửu.

Các việc nên làm: an táng, cầu tài, cầu y, giao dịch, hứa nguyện, tu trạch, tu táo, tạo trạch, tảo xá vũ, tế tự, tống lễ, uấn nhưỡng, xuất hóa, xuất quân, yến hội, đính hôn, đảo từ, động thổ.

Các việc nên tránh: an phủ biên cảnh, di cư,  khởi tạo, kết hôn nhân, nhập liễm, nhập trạch, phá thổ, từ tụng, viễn du, vấn danh, xuất hành, xuất sư.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 3H - 5H: BÍNH DẦN, 19H - 21H: GIÁP TUẤT 

 

LỊCH DỤNG SỰ THỨ 7 NGÀY 1/7/2023

Âm Lịch là 14 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Canh Thân, là ngày cát

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Thìn thành Thủy cục

Các tuổi khắc: xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tị, tuyệt Mão.

Các việc nên làm: hứa nguyện, khai điếm, khởi công, kì phúc, liệu bệnh, tu trạch, tu táo, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài chủng, tài y, tạo thương khố, tạo trạch, tạo táng, tồn khoản, tứ xá, tự quỷ thần, viễn hành, xuất quân, điền liệp, đàm ân, đính hôn.

Các việc nên tránh: an phủ biên cảnh, an sàng, an táng, cầu tài, cổ chú, di cư, di trạch, di đồ, giao dịch, hưng tạo, khởi tạo, kinh lạc, kết hôn nhân, từ tụng, uấn nhưỡng, vấn danh, xuyên tỉnh, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, yến hội, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 7H - 9H: CANH THÌN, 9H - 11H: TÂN TỊ

 

LỊCH DỤNG SỰ CHỦ NHẬT NGÀY 2/7/2023

Âm Lịch là 15 tháng 5 năm Quý Mão, là ngày Tân Dậu, là ngày cát

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Các tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp SửuTị thành Kim cục

Các tuổi khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá , tuyệt Dần.

Các việc nên làm: an táng, an táo, cải mộ, cầu tài, di đồ, hứa nguyện, nhập học, tạo trạch, tảo xá vũ, tế tự, tứ xá, tự thần, yến hội, đàm ân, đính hôn, đảo từ.

Các việc nên tránh: an môn, di tỉ, giao dịch, kết hôn nhân, nạp súc, nạp tài, táng mai, tố tụng, xuất hành, xuất hóa tài, xuất hỏa, xuất sư, địa sư trạch sư đáo hiện tràng, động thổ, ứng thí.

GIỜ HOÀNG ĐẠO: 3H - 5H: CANH DẦN, 9H - 11H: QUÝ TỊ, 11H - 13H: GIÁP NGỌ

Để được tư vấn xem ngày tốt thực hiện việc trọng đại, quý gia chủ có thể liên hệ tới Phong Thủy Tam Nguyên theo địa chỉ:

 

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

Hotline: 1900.2292

Địa chỉ:

Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng: Số 134, Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

TP Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

Cần Thơ: 71 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

  • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

  • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
Tags:
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ