Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

Nhà hướng Bắc năm 2022

VẬN KHÍ NHÀ HƯỚNG BẮC

Cát hung tinh: Nhất bạch, Tuế đức,Thiên cẩu, Điếu khách,Tai sát, Phục binh

Thiên khí Nhất Bạch đáo thủy cung, hỷ khánh, lưu ý Bệnh phù

Phương pháp kích hoạt: Sử dụng Đồng hồ Mẫu đơn hoặc Đồng hồ Bách phúc

Sử dụng màu thảm màu ghi xám hoặc thảm màu xanh nước biển

VẬN KHÍ PHƯƠNG VỊ BẮC

Độ số từ 337,5 độ -22,5 độ gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý ngũ hành thuộc Thủy

Năm Nhâm Dần 2022 Nhất Bạch cát tinh đáo tới bản cung
Bản cung: 1 – Nhất Bạch
Lưu đại vận: 4 – Tứ Lục
Lưu niên thiên khí: 1 – Nhất bạch

Nhất Bạch là Tài tinh – ngũ hành thuộc Thủy tiến vận là Cát tinh chủ về tiền tài công danh phát triển phối hợp với lưu khí đại vận là Tứ lục cát tinh chủ học hành thuận lợi, khoa bảng hiển danh, sự nghiệp hanh thông, thêm người thêm của, kích hoạt tài khí tuy nhiên cần lưu ý chuyện đào hoa. Đây là cát tinh tài lộc số 1 cần kích hoạt để tăng tài lộc vào nhà và sự nghiệp thăng tiến

Phương pháp kích hoạt:sử dụng Phong Thủy Luân Hoàng Ngọc hoặc Đồng Hồ Hoa Mẫu Đơn để kích hoạt tài khí.
Phong Thủy Luân Hoàng Ngọc kích hoạt thủy khí “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài” chiêu tài pháp bảo tăng vận khí tài lộc.
Đồng Hồ Hoa Mẫu Đơn hóa giải thị phi chiêu tài lộc, tăng nhân đinh hòa hợp phu thê.
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ