Tư vấn dịch vụ
19002292

Tư vấn vật phẩm
19002292

Trang chủ / Nhà hướng Tây Nam

Nhà hướng Tây Nam

VẬN KHÍ HƯỚNG TÂY NAM
Năm 2020 Canh Tý, nhà hướng Tây Nam có sao Tứ Lục, Tuế Lộc, Tàm Thất, Bạch Hổ, Tuế Sát, Phi Liêm đáo hướng. Sao Tứ Lục đến hướng tuy là cát tinh, song là sát khí, nên cẩn thận các bệnh liên quan đến thần kinh. Phối hợp với Tàm Thất, Bạch Hổ, Tuế Sát, Phi Liêm, nên cẩn thận với vật khí sắc nhọn, tránh đam mê tửu sắc mà sinh họa.

Phương pháp hóa giải: Sử dụng Tiền thập nhị địa chi hoặc Ngũ phúc hoa mai treo trước cửa nhà. Tại lối đi lại gia chủ đặt Thảm màu Đỏ (Hỏa)

VẬN KHÍ PHƯƠNG VỊ TÂY NAM
Ngũ Hành thuộc Thổ năm 2020 Tứ Lục đáo đến bản cung
Tứ Lục là thất vận Hung khí ngũ hành thuộc Mộc đáo đến bản cung thuộc Thổ. Bản thân Tứ lục là Cát tinh phối hợp Nhất Bạch hình thành cặp văn xương khoa bảng, con cháu đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông. Nếu phòng học của con cái rơi vào phương Tây Nam thì kích hoạt Tứ Lục để học hành thi cử thuận lợi. Có Tàm Thất, Tuế Sát, Bạch Hổ đến cung là hung tinh chủ thương tật nên không náo động phương này, tránh các vật sắc nhọt có sát khí đặt tại phương này mà gây họa.

Phương pháp hóa giải: Sử dụng Tháp Văn Xương Đá Đen đặt tại phương vị Tây Nam trong phòng khách
+ Tháp Văn Xương Đá Đen chín tầng, kích hoạt Văn Xương. Màu Đen thuộc trí tuệ, kích hoạt học hành phát triển thăng tiến sự nghiệp. Đặc biệt có tác dụng kị tà trấn trạch.
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ