Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

Nhà hướng Tây năm 2021

VẬN KHÍ NHÀ HƯỚNG TÂY
Năm 2021 Tân Sửu, hướng Tây có sao Bát Bạch, Tướng Quân, Bạch Hổ, Phi Liêm
Bát Bạch Đương vận đến Phương Tây, Thổ đáo Kim cung, Bội ấn vượng kim, Kim ngọc mãn đường lại thêm khí của Đại Tướng Quân trấn dữ nên là phương cát khí. Lưu ý Bạch Hổ và Phi Liêm khi kết hợp chủ hình tai hoặc tai nạn liên quan đến vật nhọn đâm và hoặc các vấn đề liên quan đến phẫu thuật nên lưu ý phòng tránh.
Phương pháp Kích hoạt: Sử dụng Tam Cát Hoa Mai Tam treo trước cửa nhà giúp tăng cát khí của thiên địa nhân và tăng cường vượng khí hóa giải sát khí
Sử dụng màu thảm trước cửa nhà màu Ghi đặt lối cửa chính ra vào

VẬN KHÍ PHƯƠNG VỊ TÂY
Độ số từ 247,5 độ - 292,5 độ gồm 3 sơn Canh, Dậu, Tân ngũ hành thuộc Kim
Thiên khí: Bát Bạch (Tả Phù - Thổ)
Cát tinh: Tướng Quân, Tuế Đức Hợp
Hung tinh: Bạch Hổ, Phi Liêm
Phi tinh Bát Bạch đương vận đến Phương Tây, Thổ đáo Kim cung, Thổ kim tương sinh - Kim ngọc mãn đường lại thêm tú khí của Đại Tướng Quân trấn dữ nên là phương cát khí. Phương vị này là cát khí ưu tú nhất trong năm cần kích hoạt để gia tăng vượng khí tăng thêm tài lộc trong nhà. Lưu ý Bạch Hổ và Phi Liêm khi kết hợp chủ hình tai hoặc tai nạn liên quan đến vật nhọn đâm hoặc các vấn đề liên quan đến phẫu thuật nên lưu ý phòng tránh. Phương này là phương cát khí trong năm nên cần giữ sạch sẽ, thường xuyên để hoa tươi hoặc cây ra hoa màu đỏ để tăng cường tài lộc.
Phương pháp Kích hoạt: Sử dụng Ngũ Phúc Tụ Tài và Đồng hồ Ngũ Phúc
+ Ngũ Phúc Tụ Tài: Sản phẩm được Phong thủy Tam Nguyên nghiên cứu sản xuất, được thiết kế với 4 cụ Cóc Thiềm Thừ hút tài lộc từ 4 phương đặt trên hũ ngọc trắng, Trung tâm tụ khí là thạch anh Ngũ sắc kết hợp với cầu thạch anh Hồng để tăng cường vượng khí kích hoạt tài lộc cho phương vượng. Sản phẩm được khai quang nạp khí vận để tăng cường chiêu tăng tài lộc.
+ Đồng Hồ Bách Phúc: Được thiết kế trên nền chữ Bách Phúc Đồ, Hỏa - Thổ - Kim tương sinh trợ vận chiêu tài trợ phúc. Đồng hồ có tác dụng kích động, trấn trạch kích khí vượng của Bát Bạch để tăng tài lộc.
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ