Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292

Nhà hướng Nam năm 2021

VẬN KHÍ NHÀ HƯỚNG NAM
Năm 2021 Tân Sửu, hướng Nam có sao Nhất Bạch, Tuế Đức, Tử Phù, Tiểu Hao.
Nhất bạch ngũ hành thuộc Thủy đáo vào Phương Nam thuộc Hỏa. Thủy Hỏa tương khắc là quan sát mà vượng khí lợi cho việc quan lộc hoặc công việc tại cửa quan. Có Tuế Đức là phúc năm phương hội họp nên rất cát lành. Kỵ đào xới, xây dựng sẽ gây hao tán tài sản.
Phương pháp Kích hoạt: Gia chủ sử dụng Hồ Lô Ngọc Bích treo trước cửa nhà (Mang mộc khí của hậu thiên điều hòa ngũ hành sinh tàu hóa sát)
Sử dụng màu thảm trước cửa nhà màu Xanh Lục đặt lối cửa chính ra vào

VẬN KHÍ PHƯƠNG VỊ NAM
Độ số từ 157,5 độ -202,5 độ gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh ngũ hành thuộc Hỏa
Thiên khí: Nhất Bạch (Tham Lang - Thủy)
Cát tinh: Tuế Đức
Hung tinh: Tử Phù, Tiểu Hao
Khí của Nhất bạch là Tài tinh ngũ hành thuộc Thủy đáo vào phương Nam ngũ hành thuộc Hỏa tương xung. Do Nhất bạch là Cát tinh tương vận nên vị trí này vượng cho quan lộc và tiền tài, đặc biệt là các vấn đề làm việc ở cửa quan. Bạn cũng dễ dàng kích hoạt tài lộc tại phương vị này để gia tăng may mắn về tiền bạc. Lưu ý có Tử Phù và Tiểu Hao dễ gặp tiểu nhân mà hao tán tài sản
Phương pháp Kích hoạt: Sử dụng Cặp Tỳ Hưu Lam Đồng đặt tại phương này hoặc treo Hồ Lô Ngọc Bích để tăng cường tài lộc và hóa sát tiểu nhân
+ Tỳ Hưu Lam Đồng chế tác bằng đồng có màu xanh ngọc. Tỳ hưu đặc biệt hữu hiệu trong việc chiêu tài lộc và hóa trừ sát khí. Đây là đệ nhất pháp khí chiêu tài, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh có thể kết hợp thêm Bình Tụ Tài cầu thạch anh trắng hoặc hồng để tăng thêm lực khí.
+ Hồ Lô Ngọc Bích được thiết kế từ ngọc bích màu xanh được kết theo lối Cát Tường Kết có tác dụng bổ trợ mộc khí của hậu thiên điều hòa ngũ hành sinh tàu hóa sát.
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ