Tư vấn dịch vụ
& vật phẩm

1900.2292
Trang chủ / Phong Tục Việt / Đạo vợ chồng trong phong tục Việt Nam

Đạo vợ chồng trong phong tục Việt Nam

(0)
Đạo vợ chồng rất thiêng liêng và là tình cảm không thể thiếu với mỗi người. Có câu "duyên kiếp ba sinh mới thành chồng thành vợ", đường đời trót lỡ phôi phai thì cũng đâu thể nhanh như vậy mà quên đi thời tóc xanh má phấn người phụ nữ ấy đã vì mình từ bỏ cả thanh xuân, cùng mình đắp xây cơ nghiệp.
Cẩm nang kiến thức phong thủy trực tuyến

1. Cách gọi Vợ chồng theo từng vùng miền

Vợ chồng con nhà sang trọng gọi bằng cậu mợ, thấy thông thầy phán thì gọi nhau bằng thầy cô, nhà thường thì gọi nhau bằng anh chị. Có con rồi thì gọi nhau bằng thấy em, đẻ em.Ở Quảng Nam thì vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ở Nghệ Tĩnh vợ chồng gọi là gấy nhông.

Đạo vợ chồng trong phong tục Việt
Đạo vợ chồng trong phong tục Việt

1.1. Đạo vợ chồng.

Đạo vợ chồng cư xử với nhau, trọng nhất là hai chữ hòa thuận. Tục có câu rằng: "Thuận vợ thuận hát bể động cũng cạn", nghĩa là có hòa thuận với nhau thì khó đến đâu, cũng làm nên được. Người chồng lại quan trọng nhất là phải giữ nghĩa với vợ, mà vợ thì phải giữ tiết với chồng.

Nghĩa vụ của người vợ. - Người vợ trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng; giữa thì giúp chồng lo lắng công kia việc khác, gánh vác giang sơn cho nhà chồng; dưới thì săn sóc nuôi con, thế mới gọi là nội trợ.

1.2. Tứ đức.

Lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tứ đức là: Phụ dụng, phụ công, phụ ngôn, phụ hạnh.

Phụ dụng: là dáng người đàn bà, dáng phải chính đính hòa nhã, nhưng cũng phải chải chuốt cho gọn gàng sạch sẽ.

Phụ công: là nghề khéo của người đàn bà, nghề khéo thì chẳng qua trong việc vá may thêu dệt, và biết buôn bán mà thôi, ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi họa là cùng.

Phụ ngôn: là lời ăn tiếng nói của người đàn bà, ăn nói phải khoan thai, dịu dàng, đừng câu cẩu mà cũng đừng the thé, quí hồ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe.

Phụ hạnh: là nết na người đàn bà, nết na thì đến trên kính dưới nhường, ở trong nhà chiều chồng thương con, và lấy nét hiền hậu mà ở với anh em họ hàng nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh mà cũng không cay nghiệt với ai.

Phụ nữ thùy mị, nết na
Phụ nữ phải thùy mị, nết na

Ấy là tứ đức, có đủ, chừng ấy mới là người sống trọn đạo vợ chồng. Tam tòng. - Đàn bà lại có nghĩa tam tòng nữa.

1.3. Tam tòng là: - Tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử

Nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha mẹ đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất rồi thì theo con.

Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay, dở, sống, chết thế nào cũng là người nhà chồng, chỉ nương nhờ về chồng con, chứ không nương nhờ ai được nữa. Cũng vì nghĩa ấy người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho chồng con tức là lo cho mình.

Xem thêm: Cha mẹ với con và những tập tục khi nuôi con

2. Nghĩa vụ, quyền của người chồng và người vợ

2.1. Nghĩa vụ, quyền của người chồng

Nghĩa vụ của người chồng đối với vợ thì chỉ ở cho đúng đắn, biết thương, biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí, khiến cho vợ được nương nhờ sung sướng là hơn cả.

Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc ngoài, người lo việc trong, cho việc gia đình chỉnh đốn đâu ra đấy đừng để khổ sở vất vả riêng cho mình vợ. Còn người chồng quanh năm chí tối, chỉ trông cậy về vợ thì gọi là người hèn.

Quyền người chồng. - Tục ta trọng nam khinh nữ quyền người chồng bao giờ cũng nặng hơn quyền vợ. Một là tiền của. Tiền của, của hai vợ chồng làm ra, hoặc của người chồng hay là do người vợ làm ra, cũng gọi là của chồng cả. Có câu rằng: Trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng.

Hai là việc giao thiệp: Ta chỉ người đàn ông có quyền giao thiệp với người ngoài, chứ đàn bà thì không được dự gì đến việc nọ việc kia cả. Cho nên từ trong họ, đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc ứng tiếp với xã hội, cũng không việc gì dự đến đàn bà. Ta vì tục ấy mà đàn bà ít kiến thức, tựa như một phần người vô dụng ở đời.

Ba là quyền tự do. Ta chỉ người đàn ông được tự do, nghĩa là muốn chơi bời gì thì chơi, muốn đi lại đâu thì đi lại, người vợ không có quyền ngăn cấm được mà vợ hơi có điều gì trái gia pháp thì chồng có thể chửi được. Chồng có thể lấy năm, bảy vợ, mà vợ chỉ được phép lấy một chồng.

2.2. Nghĩa vụ, quyền của người vợ

Có câu rằng: Tài trai lấy năm lấy bảy, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng. Đây là nói đại khái, chứ quyền gì thì chồng cũng hơn.

Thất xuất. - Đàn bà ở với chồng, bảy điều nên phải đuổi gọi là thất xuất:

 • Không con;
 • Dâm dật;
 • Không thờ cha mẹ chồng,
 • Lắm điều;
 • Trộm cắp;
 • Ghen tuông;
 • Có ác tật.

Đàn bà lấy chồng, trọng nhất là việc nối dõi tông đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho nên phải bỏ. Dâm dật là một nốt hư, không thờ phụng được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điều thì chua ngoa khó chịu. Trộm cắp thì là có tính gian phi. Ghen tuông thì mất tính hiền hậu. Có ác tật thì không đương nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho người trong nhà chăng. Các điều ấy cũng khó dung, cho nên phải đuổi.

Tam bất khả xuất. - Trong phép lại có ba điều không được đuổi:

 1. Đàn bà từng để tang ba năm nhà chồng.
 2.  Trước nghèo sau giàu.
 3. Ở nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không có chỗ nào nương tựa.

Đàn bà đã để tang nhà cha mẹ chồng ba năm là đã giúp chồng nếu bỏ thì chẳng những bạc tình, mà lại là người bất hiếu với cha me nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo, mà sau mới giàu có thì là đường sinh kế cũng có nhờ vợ giúp đỡ. Nếu bỏ thì là người phụ công. Đàn bà chỉ nhờ cha mẹ và nhờ chồng con được thôi. Nếu cha mẹ vợ mất rồi mà đuổi người ta đi thì người ta nương nhờ vào đâu, thế là bất nghĩa, cho nên không đuổi.

Vợ chồng yêu thương nhau
Vợ chồng hỗ trợ, quý trọng lẫn nhau mới bền

3. Tục ta Trọng Nam khinh Nữ?

Cái đạo Vợ chồng, cũng là một mối cương thường rất hệ trọng trong ngũ luân. Ở với nhau mà quí trong nhau, thì rất là phải đạo lắm. Nhưng tục ta trọng Nam khinh Nữ thì là một tục trái hẳn với cách văn minh.

3.1. Nam nữ nên bình đẳng

Sao vậy? Tạo hóa sinh ra có giai thì phải có gái, có người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong, người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề, người yếu chân mềm tay thì đã có việc nhẹ nhàng, chẳng qua cũng là giúp nhau thì mới được công này việc nọ, chứ thiếu một cũng không được.

Vậy thì công việc của đàn bà, có công việc của đàn ông đâu? Vả lại trời sinh ra người ta cái màu hoa bóng bẩy kia, có thể vui vẻ cho ta những khi bực dọc cái giọng oanh thỏ thẻ kia, có thể khuyên giải chi những lúc buồn rầu.

Lúc ruột gan ta nóng nẩy bồn chồn nhà có đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ, khi tinh thần ta lo nghĩ mỏi mệt, nhờ có hai vừng đào kiểm làm cho ta được khoan khoái thư nhàn. Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận người yếu đuối mà lại nên kính nên trọng nữa.

Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quí đàn bà hơn đàn ông mới phải, chớ nên cậy mình khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ngữ Âu châu có câu rằng: "On de doit pas battre les femmes même avec des fleurs", nghĩa là dẫu cái hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy ngẫm ra có lý thú lắm.

Xem thêm: Tìm hiểu về tục đốt vàng mã cúng rằm tháng 7

3.2. Quan niệm trinh tiết hà khắc

Tục ta buộc cho đàn bà một chữ trinh mới lại nghiệt. Đã đành rằng trinh tiết là một nét rất quí ở Á Đông in có thể sao bỏ được, nhưng chữ trinh với chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng tí thì tựa như đàn ông quá khắc.

Tục Âu châu, Vợ chồng thủ tín với nhau thì thôi ngoài ra dẫu dắt tay nhảy đầm với kẻ khác cũng chẳng sao, dẫu ngồi tiếp chuyện với khách, bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiêng quá: nào ngồi nói chuyện, đụng tay với đàn ông cũng kiêng. Vợ chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiêng nốt.

Sao mà kỹ kiêng quá thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu kiêng thế nào cũng hư, thì tiếng có ích gì đâu. Vả lại một bước không dám ra đến ngoài thì sao giúp chồng nên việc lớn được? Đàn bà nước ta, ít người tài trí như các nước, có lẽ vì câu nệ nghĩa chữ trinh quá nữa.

Sách có chữ rằng: "phu phụ tương kính như tân” nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng "Phu phụ hòa nhi hậu gia đạo thành" nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy đủ làm gương cho đạo vợ chồng.

 • Tổng thư ký Hiệp hội dịch học Thế giới phân hội Việt Nam

 • Viện phó thường trực Viện nghiên cứu & Phát triển Văn hóa Phương Đông

 • Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất trong vòng 24h
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ